Положення

про учнівський патріотичний клуб

Чортківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7

«РОДИНА»

1. З а г а л ь н іп о л о ж е н н я

1.1КЛУБ– об'єднання за інтересами дітей, учнів, вчителів, батьків.

КЛУБ– організація, яка створена на засадах добровільності, рівноправності її учасників, самоврядування, законності та гласності, функціонує на безоплатній основі.

1.2КЛУБу своїй діяльності керується:

-Конституцією України,

-законами України «Про освіту», "Про позашкільну освіту",

-Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2010 року із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 28 від 22.01.2014 року),

-Указами Президента України,

-Концепцією національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009№3754/981/538/49,

-постановами, розпорядженнями, дорученнями Кабінету Міністрів України,

-наказами, листами Міністерства освіти і науки України,

-рішеннями місцевих органів виконавчої влади,

-примірним Положенням про учнівський патріотичний клуб.

Організаційно-правовими засадами діяльностіКЛУБУєпункт 74 чинного «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»:

- «…учні (вихованці) закладу мають гарантоване державою право на участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами, тощо».

1.3.ДіяльністьКЛУБУпоширюється:

-на учнівський та педагогічний колектив школи,

-на весь навчально-виховний процес, органічно поєднує національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання, базується на національній історії, знанні та відстоюванні конституційних прав та обов’язків, пропаганді здорового способу життя, відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю країни.

1.4. ДіяльністьКЛУБУзабезпечує:

реалізацію цілеспрямованого, систематичного, організованого та планомірного впливу на свідомість, поведінку дітей та учнів щодо формування почуття любові до Батьківщини засобами високих громадянських, моральних, психологічних, професійних, фізичних якостей, необхідних для реалізації інтелектуального та творчого потенціалу особистості в інтересах всебічного розвитку суспільства, забезпечення безумовної готовності до виконання громадянських, конституційних обов’язків засобами виховання.

1.5.Юридична адресаКЛУБУ:

48500, Тернопільська обл., м.Чортків, вул. Шевченка, 25,

Чортківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7

2.М е т аіз а в д а н н яКЛУБУ

2.1.Головною метою діяльностіКЛУБУє:

-виховання сучасного громадянина-патріота Української держави,

-підготовка учнівської молоді до виконання ролі активних громадян,

-формування громадянських навичок і цінностей, необхідних для ефективної участі у житті громади.

Основа діяльностіКЛУБУвизначається його змістом:

-історико-патріотичним– виховання гордості за свій народ, наслідування його етнокультурних традицій, формування поваги до законності і Конституції України, дітей до батьків, громадян до Батьківщини,

-героїко-патріотичним– формування готовності до подвигу в ім’я Батьківщини, здійснення героїчних вчинків, подвигу сумлінної щоденної праці і навчання в ім’я Батьківщини;

-військово-патріотичним– підготовка до проходження військової служби, наслідування традиціям Збройних Сил України, Національної Гвардії та кращим надбанням національно-визвольної боротьби українського народу.

2.2.ОсновнізавданняКЛУБУ:

·забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в ЗНЗ, відповідно до її інтересів та можливостей;

·формування мовної культури, оволодіння та вживання, поширення української мови як духовного коду нації;

·відновлення та вшанування національної пам'яті, пошуково-краєзнавча робота;

·формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу, розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;

·утвердження в свідомості учнівської молоді об'єктивної оцінки ролі Українського війська в Українській історії, спадкоємності розвитку Збройних Сил України у відстоюванні ідеалів свободи та державності її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української Народної Республіки, Січових стрільців, Української Повстанської Армії до часів незалежності;

·відродження традицій українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;

·забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та дітей з особливими потребами;

·координація діяльності громадських організацій, інших клубів та осередків громадської активності в навчальному закладі, спрямованих на патріотичне виховання молоді;

·організація змістовного дозвілля учнівської молоді, інформаційно-просвітницька діяльністьКЛУБУ;

·виховання у членів клубу свідомого ставлення до власної безпекитабезпекиоточуючих,формуванняздорового способу життя;

·виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;

·створення умов для посилення патріотичної спрямованості функціонування інформаційного середовища в навчальному закладі під час висвітлення подій та явищ суспільного життя та проведення виховних заходів.

3.Н а п р я м к ит аз м і с тд і я л ь н о с т іКЛУБУ:

3.1.ДіяльністьКЛУБУпроводиться у таких напрямках:

·Інформаційно-просвітницький,якийвключаєв себе:

-лекції, відвідування музеїв, засідання круглих столів, перегляд кінофільмів, дослідницька діяльність,організація діяльності прес-центру,створення постійно діючих стендів, що відображають події збройної боротьби Українського народу за територіальну цілісність нашої країни, участь випускників навчальних закладів, односельців в антитерористичній операції);

- оволодіння змістом навчальних предметів суспільно-гуманітарного змісту, вивчення української мови, літератури, географії, правознавства, інших предметів спрямованих на формування переконливого почуття патріотизму й громадянської свідомості учнівської молоді, знань про права і свободи громадян, сутність громадянського суспільства.

·Організаційно-масовий,що включає в собі:

- проведення широкого спектру виховних заходів з використанням різноманітних методів і форм патріотичного виховання, уникненням одноманітності, насиченням їх патріотичними емоціями та переживаннями, активним використанням прикладів мужності і звитяги захисників України як з історичного минулого, так і нинішніх Героїв-воїнів;

- надавання переваги активним формам роботи: громадській, волонтерській діяльності в інформаційно-просвітницькому, профілактичному, соціальному, охоронно-захисному напрямках, психологічної та моральної підтримки воїнів ЗСУ, Національної гвардії, використання пошукової, дослідницької, проектної діяльності, діяльності учнівських прес-центрів, проведенням флеш-мобів, різноманітних акцій;

- пріоритетними і актуальними напрямами роботи з військово-патріотичного виховання дітей і молоді є проведення на базіКЛУБУ уроків мужності (лист МОН від 13.08.2014 № 1/9-412), зустрічі з учасниками бойових дій на Сході України та волонтерами, написання листів у рамках Всеукраїнської акції «Лист пораненому», встановлення у школі меморіальних знаків на вшанування пам’яті загиблих воїнів-героїв, оформлення кутків Героїв Небесної Сотні тощо;

- створення пошукових загонів з метою вивчення професійної діяльності військовослужбовців, що є випускниками школи, участь випускників школи, односельців в боротьбі Майдану Гідності, антитерористичній операції на Сході України, участі у Всеукраїнських пошукових акціях історичного та національно-патріотичного змісту;

- активізацію роботи шкільної Світлини, створення постійно діючих стендів, що відображають події збройної боротьби Українського народу за незалежність і територіальну цілісність нашої країни;

- планування роботиКЛУБУз урахуванням національних свят і пам’ятних дат, зокрема Дня Соборності України (22 січня), Дня пам’яті Героїв Крут (29 січня), Дня Героїв (третя неділя травня), Дня Прапора України і Незалежності (23-24 серпня), Дня захисника України (14 жовтня), Дня Гідності і Свободи (21 листопада), Дня Збройних Сил України (6 грудня), що сприятиме формуванню національної ідентичності, вшануванню подвигу та героїзму захисників української державності. При підготовці керуватися методичними матеріалами Українського інституту національної пам’яті;

- проведення військово-спортивних змагань, фестивалів-конкурсів патріотичної пісні, прози та поезії, творів образотворчого мистецтва; відвідування музеїв бойової слави; вшановування сучасних Героїв-захисників України та пам'яті про загиблих за свободу, єдність і незалежність Українського народу.

•Навчально-тренувальний,який включає:

- вивчення та впровадження досвіду проведення заходів, реалізації проектів, програм з військово-патріотичного виховання, проведення спільних з громадськими організаціями акцій, флеш мобів, майстер-класи з надання першої медичної допомоги, таборування.

- ознайомлення педагогів із методикою виховної роботи громадських організацій через систему спільних семінарів, конференцій, тренінгів.

- залучення районних осередків дитячих і молодіжних громадських організацій до проведення туристських змагань та зльотів, військово-спортивних ігор, літнього таборування, вишколу учнівської молоді;

- підтримку ініціативи батьківської громади, використання активних методів педагогізації батьків – тренінги, дискусії, дебати, аналіз виховних ситуацій, усвідомлення батьками ролі сім’ї у вихованні дітей, формуванні у них патріотичних почуттів, та готовності служити своїми знаннями, працею Україні.

- залучення до співпраці організації «Молода Просвіта».

3.2.КЛУБсприяє створенню і роботі гуртків, творчих об’єднань інших осередків учнівської молоді національного, військово-патріотичного змісту, що функціонують на базі школи, а саме «Молода Просвіта», координує ї діяльність.

4. Ч л е н с т в овКЛУБІ

П р а в ат ао б о в ’ я з к и.

4.1.До складуКЛУБУвходять учні ( 5-9 класів ), вчителі школи, батьки, представники громадських організацій.

4.2.Членство вКЛУБІіндивідуальне.

4.3.РадаКЛУБУформується з числа представників адміністрації школи, педагогів, учнівського самоврядування, гуртків, учнів, батьків,громадських організацій ( по 1 представнику).

4.4.Вступ до членівКЛУБУздійснюється добровільно назагальних зборах КЛУБУ,які проводяться 1 раз на місяць.

4.5.Члени КЛУБУ мають право:

·обирати і бути обраним доРади Клубу;

·подавати пропозиції щодо поліпшення та вдосконалення форм роботиКЛУБУ;

·отримувати інформацію про діяльністьКЛУБУ;

·брати участь у проведенні виховних заходів, виходити з ініціативою їх проведення передРадою КЛУБУ;

·члениКЛУБУмають право використовуватисимволікуКЛУБУ;

4.6.Члени КЛУБУ зобов’язані:

·дотримуватись умов Положення проКЛУБ;

·зберігати та примножувати традиціїКЛУБУ;

·оберігати честь і гідність членаКЛУБУ, як патріотів і громадян;

·брати активну участь у впровадженні в життя мети і завданьКЛУБУвиконувати інші обов’язки, якщо це передбачено даним Положенням.

5.С т р у к т у р ат ау п р а в л і н н яКЛУБОМ.

5.1.Структура та складКЛУБУвизначаються його керівником.ГоловаКЛУБУвибирається назагальних зборахКЛУБУ, терміном на один рік, за погодженням з керівником навчального закладу.

5.2.КЛУБпрацює за річним планом роботи, погодженим директором загальноосвітнього навчального закладу.

5.3.План роботиКЛУБУповинен включати заходи з:

-національно-патріотичного виховання учнівської молоді,

-соціально – корисні справи,

-волонтерську діяльність,

-організацію співпраці з громадськими організаціями,

-краєзнавчо-пошукову роботу,

-основи допризовної підготовки,

-надання першої медичної (долікарської) допомоги…

5.4На базіКЛУБУможуть проводитись міські, районні, обласні заходи навчально-методичного змісту, семінари, об’єднання тощо з метою підвищення фахової компетентності педагогічних працівників за напрямом патріотичного виховання.

5.5КЛУБорганізовує роботу у приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів.

5.6.Органом громадського самоврядування Клубує загальні збори, які скликаються не рідше ніж один раз на рік для виборів, звіту керівникаКлубу.

5.7. У період між загальними зборами може діятиРада Клубу,діяльністьякої регулюєтьсяПоложенням.

6.С и м в о л і к аКЛУБУ.

6.1.Символ КЛУБУ –синьо-жовтий прапорець та синьо-жовтий галстук.

6.2. Емблема КЛУБУ - «Я – УКРАЇНЕЦЬ»

6.3.Гасло КЛУБУ :

Мати, Батьківщина, мова

Заповітні ці три слова.

Батьківщина, мова, Мати

Нас повік не роз’єднати.

Мова, Мати, Батьківщина

Ми усі одна «РОДИНА»

6.4.Головна пісня КЛУБУ - пісня Тіни Кароль «Україна – це ти»

Моє ім'я - Батьківщина, лелеки легке крило

Моє ім'я - Україна і сонечка тепло

Моє ім'я – Вишиванка, я хрестик на полотні

Моє ім'я- Синє небо, я сонях, а ми під ним

Приспів: Татові слова- Україна це я

Мамині пісні - Україна це ти

Моє ім'я - Степ широкий, моє ім'я- Хліба смак

Останній шкільний дзвіночок, над сивим Дніпром туман

Моє ім'я,то Надія, моє ім'я,то Любов,

Моє ім'я - Чиста мрія і віра, що з нами Бог.

Приспів: Татові слова - Україна це я,

Мамині пісні - Україна це ти.

Татові слова - Україна це я,

Мамині пісні - Україна це ти.

Моє ім'я – Колискова, моє ім'я, то є Воля.

Моє ім'я, то Родина, моє ім'я- Добре Слово

Що збереже цей світ

Приспів: Татові слова - Україна це я,

Мамині пісні - Україна це ти.

Україна це ти

7. Контроль за діяльністюКЛУБУ

7.1. Контроль за діяльністюКлубуздійснюють директор школи, органи управління освітою.

Кiлькiсть переглядiв: 387

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.