Чортківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7

Проект

«Моя країна - Україна»

Актуальність проекту

Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій.

Становлення і розвиток незалежної України, формування нових соціально-політичних відносин можливе лише за умови усвідомлення молодим поколінням особистої відповідальності за долю своєї країни. Відтак, патріотичне виховання учнівської молоді стає важливою складовою частиною процесу формування зрілої особистості – громадянина, справжнього спадкоємця і продовжувача національних традицій з активною громадянською позицією. Адже патріотизм – одне з найглобальніших людських почуттів, закріплених віками і тисячоліттями, що поєднує в собі любов до своєї Вітчизни, рідної землі, свого народу, своєї матері, бажання зберегти історично-культурну спадщину і готовність до їх захисту.

В основі системи патріотичного виховання має бути національна ідея як консолідуючий чинник розвитку суспільства і нації в цілому.

Провідною ідеєю проекту «Моя країна – Україна» (далі – Проект) є формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної ідентичності, національної гідності.

Основні поняття

Патріотизм– це любов до Батьківщини, відданість своєму народові, готовність для них на жертви й подвиги.

Патріот– той, хто любить свою Батьківщину, відданий своєму народові, готовий для них на жертви й подвиги.

Патріотичне виховання– процес цілеспрямованого, систематичного, організованого та планомірного впливу на свідомість і поведінку молоді щодо формування почуття любові до Батьківщини через виховання високих громадських, моральних, психологічних, професійних і фізичних якостей, необхідних для реалізації інтелектуального та творчого потенціалу особистості в інтересах всебічного розвитку суспільства, забезпечення безумовної готовності до захисту Вітчизни.

Мета та завдання

Метою Проекту є формування патріотизму юних українців, самовідданості, активної громадянської позиції, особистої відповідальності і дієвості за долю та єдність країни.

Основними завданнями Проекту є:

· виховання у дітей почуття патріотизму;

· організація виховної роботи та змістовного дозвілля школярів патріотичного спрямування, успадкування духовних надбань українського народу;

· посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави

· виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України;

· виховання у дітей та учнівської молоді шанобливого ставлення до державних символів – Державного Герба України, Державного Прапора України і Державного Гімну України, почуття громадянства, освіченості, формуванню національної свідомості, належності до рідної землі;

· забезпечення духовної єдності поколінь, підтримка та пропагування сімейних цінностей;

· здійснення науково-методичного супроводу реалізації завдань патріотичного виховання;

· підготовка вчителів до реалізації завдань патріотичного виховання;

· створення та наповнення інформаційних ресурсів з питань патріотичного виховання.

Нормативно-правова база

· Закони України:«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про захист суспільної моралі»;

· Розпорядження «Деякі питання військово-патріотичного вихованняучнів загальноосвітніх навчальних закладів» від 27.08.2010 року №1718-р;

· Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 N 199-р "Про заходи з увічнення пам'яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки";

· Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 (зі змінами);

· Указ Президента України від 19 жовтня 2012 № 604 «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

· Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 360 «Про затвердження плану заходів на 2013-2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

· Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України від 21 жовтня 2013 року №1453/716/997 «Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Програми на 2013-2015 роки»;

· Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

Розробник проекту: учнівське самоврядування Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст. №7

Учасники проекту: педагоги, учні, батьківська громадськість, органи місцевого самоврядування.

Термін реалізації проекту: 2014-2018 роки

Характеристика проекту:

· за кінцевим результатом: освітньо-виховний;

· за кількістю учасників: масовий;

· за тривалістю: довготривалий;

· за характером контактів: зовнішній;

· домінуючий вид діяльності: творчий.

Етапи Проекту

Етапи Вид діяльності Терміни
Пошуково-аналітичний · розроблення Проекту, підготовка інформаційних, інструктивно-методичних матеріалів; · проведення організаційних обласних методико-педагогічних заходів щодо реалізації проекту; · визначення ресурсів (матеріально-технічних, фінансових та кадрових) для забезпечення реалізації Проекту січень-лютий 2014 року
Практичний · розроблення інструктивно-методичного забезпечення Проекту; · розроблення ресурсного забезпечення Проекту (супутніх проектів, комплексних довгострокових програм тощо); · висвітлення освітньо-виховної та розвивальної роботи з учнями в засобах масової інформації, на сайті школи · проведення освітньо-виховної та організаційно-масової роботи, організація соціально-педагогічної роботи з учнями; березень 2014 року - травень 2018 року
Презентаційний (підсумковий) · проведення підсумкових заходів; · підведення підсумків роботи з реалізації Проекту; · узагальнення та оформлення матеріалів із реалізації Проекту, презентація результатів проектної діяльності, висвітлення регіонального досвіду з патріотичного виховання у фахових виданнях, засобах масової інформації червень-липень 2018 року

ПЛАН

заходів щодо вдосконалення системи

патріотичного та громадянського виховання учнів

1. Включення до планів роботи заходів з учнями щодо формування національної свідомості, відданості та вірності українському народу, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету та територіальної цілісності, зокрема проведення акцій єднання «Наша Україна – єдина країна», флеш-мобів «З Україною в серці», відкритих годин спілкування «Моя Україно, я тобою на світі живу», днів української вишиванки та рідної мови, святкових програм «Дихай вільно, моя Україно!» тощо.

2. Передбачити у планах роботи школи проведення акцій-реквіємів, круглих столів, уроків пам’яті, тематичних годин, вечорів-реквіємів, науково-практичних конференцій «Трагедія Голодомору 1932-1933 років в Україні», «Скорботні роковини», «Коли горить свіча», «Доколи пам’ять в серці не згасає», «Скорботна свічка пам’яті святої», «Німа правда історії» до роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Масові заходи з дітьми та учнівською молоддю, виховні справи, акції, конкурси патріотичного спрямування:

· Участь у Всеукраїнській акції «Лист пораненому»

з вересня 2014 року

· Благодійна акція «Діти Чортківщини -воїнам АТО»

з вересня 2014 року

· Конкурс фотографій «Неосяжна моя Україно»

щороку вересень

· Цикл Уроків Мужності

постійно

· Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості присвячений Шевченківським дням

вересень-січень щороку

· Виставка-конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Скарби рідного краю»

грудень 2014, 2017 років

· Виставка-конкурс дитячих робіт «Чарівна палітра»

грудень 2016 року

· Виставки «Український сувенір»

щороку грудень

· Мистецько-патріотичний конкурс «Афганська війна очима дітей»

щороку лютий

· Літературно-мистецьке свято «Тарасовими шляхами», присвяченого 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка

березень 2014 року

· Організація та проведення конкурсу юних журналістів «Уперед, юнкоре!»

щороку березень

· Конференція юних краєзнавців «Чортківщина - мій заповітний край»

щороку березень

· Дитячий фольклорно-етнографічний фестиваль «Дитинства пісня Великодня»

щороку квітень-травень

· Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»)

щороку квітень-червень

Заходи спрямовані на вивчення подій

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років

· краєзнавчі пошукові експедиції юних дослідників: «Немає безіменних героїв»; «Фронтовими дорогами моїх рідних»; «Ця військова частина визволяла наш край»; «Учні нашої школи на фронтах Великої Вітчизняної війни»; «Іменами героїв названі вулиці нашого міста (села)» тощо

2014-2018 роки

· діяльність пошукового загону школи з метою поповнення експозицій шкільних музеїв, присвячених подіям Другої світової та Великої Вітчизняної воєн

2014-2018 роки

· участь у Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції «Дорогами слави і безсмертя», присвяченій 70-й річниці визволення України від фашистських загарбників

листопад 2014 року

· участь у Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції учнівської та студентської молоді «А ми тую славу збережемо», присвяченій 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р.р.

травень 2015 року

· фотоконкурс «Пам’ять крізь віки»

травень 2015, 2017 років

· творчий флеш-моб до Дня Перемоги «Нащадки великої перемоги»

травень 2015 року

Заходи туристсько-краєзнавчої та екскурсійної роботи з дітьми

та молоддю навчальних закладів

· пошукові дослідження з метою участі у Всеукраїнській туристсько-краєзнавчій експедиції «Моя Батьківщина – Україна»

щороку жовтень

· походи й експедиції історико-краєзнавчого та природничого спрямування

постійно

· лінійки, вахти пам’яті, флеш-моби патріотичного змісту за участю школярів

постійно

· соціально-просвітницькі та волонтерські акції (почесні варти, покладання вінків і квітів до пам’ятників, меморіалів, благоустрій військових поховань, надання шефської допомоги ветеранам війни тощо)

постійно

· навчальні екскурсії до історичних, краєзнавчих, археологічних, мистецьких, етнографічних, галузевих музеїв

постійно

· створення у музеях навчальних закладів області експозицій присвячених

подвигам воїнів «Небесної сотні» та воїнів АТО

протягом 2014-2015 року

Заходи спрямовані на зміцнення здоров’я дітей та молоді,

формування фізичної культури та культури здоров’я:

· бесіди, лекторії, диспути, години спілкування, психологічні аукціони «Стежина здоров’я», «Шкідливі звички та їх профілактика», «Рухова активність та тривалість життя», «Екологія ґрунту та здоров’я людини», «Стань переможцем над шкідливими звичками», «Не помилитись допоможе обізнаність», «Сходинки здоров’я» тощо

постійно

· конкурси малюнків, стінгазет, виставки, конкурси соціальної реклами «Здоровим бути модно», «Шкідливі звички на заваді життя», «Твоє майбутнє у твоїх руках», «Здоров’я – найвища цінність», «Internet – віртуальний наркотик»

постійно

· акції «День без паління», «Цукерка за цигарку», «Скажемо «НІ» шкідливим звичкам!», «Обери життя»

щорічно

· конкурси агітаційних бригад «Ми – за здоровий спосіб життя», «СНІДу – ні!»

щорічно

· участь у фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я»

щороку червень

· продовжити роботу над тренінговою програмою «Школа проти СНІДу»

Заходи спрямовані на розвиток дитячого лідерського руху

· забезпечення створення в школі сприятливих умов для функціонування ефективної моделі діяльності органів учнівського самоврядування в рамках партнерської співпраці педагогів, учнів, батьків

батьківський комітет,

органи учнівського самоврядування,

постійно

· сприяння розвитку волонтерського руху серед учнівської молоді, залученню їх до посильної допомоги людям похилого віку, одинок непрацездатним громадянам, учасникам АТО, створенню в навчальних закладах загонів милосердя, проведення акцій «Турбота», «Ветерани поруч», «Діти Чортківщини воїнам АТО», «Голуб миру» тощо

батьківський комітет,

органи учнівського самоврядування,

постійно

Кiлькiсть переглядiв: 2005

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.