ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Чортківської

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7

Чортківської міської ради Тернопільської області

_____________ В.Я.Скриник

31.08.2020 р.

Освітня програма

на 2020-2021 навчальний рік

Чортківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7

СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради школи від 31.08.2020 протокол № 1

Призначення школи та засіб його реалізації

Метою Чортківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7, яка дає повну загальну середню освіту, є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Повна загальна середня освіта Чортківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 три рівні освіти, визначені нормативно-правовою базою України:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:

- вільне володіння державною мовою;

- здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;

- математична компетентність;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

- інноваційність;

- екологічна компетентність;

- інформаційно-комунікаційна компетентність;

- навчання впродовж життя;

- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

- культурна компетентність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

- інші компетентності, передбачені Державним стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Дана Освітня програма створена на 2020-2021 навчальний рік відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», , постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», відповідно до наказів №405,406,407,408 від 20.04.2018, згідно рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів» та наказу департаменту освіти та гуманітарної політики №388 від 16.05.2018 «Про зарахування дітей до 1 класу загальної середньої освіти», складається на основі навчальних планів, які подані у таких документах:

- для 1-2-их класів – за Типовою освітньою програмою початкової освіти, наказ МОН від 08.10.2019року № 1272;

для 3-4-их класів – за Типовою освітньою програмою початкової освіти, наказ МОН від 08.10.2019року № 1273;

- ;(додаток1) додаток 2 додаток3 додаток4 )

- Для учнів 5-9-х класів відповідно Типової освітньої програми затвердженої наказом №405 від 20.04.2018;(додаток 5 )

-Для 8-9 класів з поглибленим вивченням окремих предметів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, наказ №405 від 20.04.2018 р. (додаток 6 )

для 10-11 класів – за Типовою освітньою програмою закладівзагальної середньої освіти ІІІ ступеня, наказ МОН від 20.04.2018 р. № 408 ( уредакції наказу МОН від 28.11.2019 року № 1493 зі змінами, внесениминаказом МОН від 31.03.2020 року № 464).

; (додаток7 )

-.(додаток 8 )

Освітня програма складена на 2020-2021 навчальний рік і затверджена рішенням педагогічної ради від 31.08.2020 (протокол №1).

Освітня програма визначає:

1) загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів для кожної ступені окремо;

2) очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку;

3) пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»);

4) рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

5) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

Пояснювальна записка до навчальних планів

Освітню програму можна переглянути

Освітня програма початкової школи

Освітня програма школи ІІ ступеня

Освітня програма школи ІІІ ступеня

Кiлькiсть переглядiв: 780

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.